Kdo jsme?

 
Rodiče za inkluzi, to je dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost  společného vzdělávání dětí. Jsme si vědomi toho, že na inkluzi je třeba se dobře připravit, je třeba naučit se spolupracovat, ale víme, že má nezastupitelnou roli v přípravě dětí na běžný život ve společnosti.  To je podle nás cíl vzdělávání. Myslíme si, že vzdělávat děti společně s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby naplňuje cíle nejen moderní pedagogiky, ale vyspělé humánní společnosti. 
 
 

Zajímá vás, co se změnilo od 1.9.2016 v našem školství? Jak je to s podpůrnými opatřeními, s možnostmi změnit školu, s právem nastoupit do spádové školy? Pak si otevřete stránku informační kampaně: "Co se mění ve školách?" 

 
Podívejte se na naše příběhy:

 Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném  prostoru 

Mgr. Veronika Doležilová, aktualizováno k 21.5.2016

     
 

Novinky

Seminář pro romské rodiče v Liberci dne 20.6.2017

29.05.2017 10:49
Myslíte si, že má smysl, aby se děti vzdělávaly společně? Zajímají vás zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, se znevýhodněním? Chcete vědět více o změnách ve školství od září 2016, o tzv. inkluzivní novele školského zákona? Co je to podpůrné opatření, plán...

Seminář na téma Individuální vzdělávací plán - 25.4.2017 v Liberci

27.03.2017 22:17
Individuální vzdělávací plán jako jeden z druhů podpůrných opatření Seminář aliance Rodiče za inkluzi Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům, pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům vzdělávání žáků se SVP. 25. dubna 2017 od 9:30 hodin Magistrát města...

Stanovisko aliance Rodiče za inkluzi k prohlášením samospráv k zabraňování inkluze

10.03.2017 20:57
V souvislosti s blížícími se termíny zápisu do mateřských škol, základních škol a přijímacího řízení na školy střední, zaujala alinace Rodiče za inkluzi stanovisko k vyjádření některých samosprávných celků o bránění inkluze.    Stanovisko aliance Rodiče za inkluzi k prohlášením...

Seminář na téma Individuální vzdělávací plán - 27.2. v Praze

07.02.2017 13:35
Předposlední únorový den se ve Skautském institutu v Praze konal seminář věnovaný Individuálnímu vzdělávacímu plánu. Bližší informace, včetně prezentací, zde.       
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>