Děti o inkluzivním vzdělávání nepochybují

17.04.2015 20:48

„Děti absolutně nepochybovaly o správnosti společného vzdělávání a vlastním svědectvím vyvracely některé mýty například, že přítomnost asistenta ve třídě ostatní děti ruší nebo že dětem je nejlépe, když jsou mezi sobě rovnými,“ říká Milena Johnová v návaznosti na seminář s názvem Dětské fórum.Ten se uskutečnil v Praze 25. listopadu 2014 v prostorech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a byl jednou ze závěrečných akcí evropského projektu „Hear our voices!“, jenž byl zaměřen na participaci dětí s postižením v oblasti intelektu na rozhodování o vzdělávání. Projekt reagoval na předchozí zjištění evropské organizace Inclusion Europe, že nejméně naplňovaným právem dětí s postižením v oblasti intelektu je právě právo na participaci.

Více zde: https://www.eduin.cz/clanky/deti-o-inkluzivnim-vzdelavani-nepochybuji/