Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech: ŠIKANA

10.09.2015 17:36

Milé kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom vás pozvali na další workshop, který pořádá spolek Narativ v Brně ve dnech 27.-28. listopadu 2015 v prostorách Lipky, Kamenná 20, Brno:

Terapeutka, supervizorka, lektorka a koučka Sylvie London (Mexiko, USA):

Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech:
ŠIKANA - Přestaňme mluvit o ní, začněme mluvit spolu
Workshop bude prakticky orientovaný, nabídne užitečné přístupy v práci se školami a učiteli, s každodenními konflikty ve třídách, včetně případů násilí a šikany, a to z perspektivy kolaborativní praxe, sociálního konstrukcionismu a pozitivní psychologie. 
Workshop bude překládán do ČJ.
Přihlašování a více informací zde: https://narativ.cz/sylvia-london-2015

2.10.2015 končí možnost platby sníženého poplatku.
Napadne-li Vás, koho by akce také mohla zajímat, budeme vděčni za přeposlání emailu!

Za tým Narativ
Kateřina Novotná
Bohdana Petkovová

 

https://narativ.cz/sylvia-london-2015