Seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza - principy a možnosti využití pro osoby s PAS

10.09.2015 18:12

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat k účasti na semináři

 "Aplikovaná Behaviorální Analýza - principy a možnosti využití pro osoby s PAS", 

který pořádá Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU  

ve spolupráci s Queen’s University Belfast a Ulster University Belfast (UK),

 pod záštitou děkana PdF MU doc.PhDr. Jiřího Němce, PhD.

v sobotu 24.10.2015 v Brně.

 

Na semináři vystoupí světově uznávaní odborníci v aplikaci této metody: 

prof. Karola Dillenburger, ředitelka Centra behaviorální analýzy a vzdělání na Queen’s University of Belfast,

prof. Mickey Keenan, člen Britské psychologické společnosti a profesor behaviorální analýzy na Ulster University 

a kolegové ze Slovenské republiky.

 

Akce je určena odborné i laické veřejnosti:

 – zákonodárcům, zástupcům MPSV, MŠMT, MZ, pedagogickým pracovníkům, psychologům, studentům vysokých i středních odborných škol, rodičům a blízkým osob s PAS, zástupcům neziskových organizací, zájemcům o profesní uplatnění v oboru.

Pro registrované zájemce je akce  ZDARMA.

Registrace probíhá na https://www.nadejeproautismus.cz/pozvanky/seminare/abaseminar/

Dotazy a připomínky směrujte na administrátora semináře - kontakty uvedeny níže.

Ing. Milena Němcová
 
administrátor semináře
 
kontakt: +420 608 467 128
mailto: ABAseminar@seznam.cz
mailto: nemcova.milena@seznam.cz