Není odborník jako odborník

09.02.2015 21:38

Jan Michalík se vrací k textu Stanislava Štecha „Jde nám skutečně o rovné šance dětí ve vzdělávání?“. Polemizuje s názorem, že by se diskuse o části školského zákona měli účastnit pouze odborníci, psychologové.

https://denikreferendum.cz/clanek/19685-neni-odbornik-jako-odbornik