POMŮCKA PRO ŘEDITELE ŠKOL PŘI TVORBĚ ŠKOLNÍHO ŘÁDU

26.05.2015 21:39

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení.

 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/pomucka-pro-reditele-skol-pri-tvorbe-skolniho-radu?lang=1&ref=m&source=email