Pozvánka na setkání aliance Rodiče za inkluzi a seminář na téma Školní družiny/školní jídelny

01.11.2015 11:18

Zveme na další setkání aliance Rodiče za inkluzi, a to hned na dvě, která se uskuteční ve dnech 14.10. 2015 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně, a 4.11. 2015 v Praze ve Skautském institutu. 
Tentokrát na téma: Přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do školních družin, na akce pořádané školou a do školní jídelny.