Připomínky k nové vyhlášce - zapojte se i vy!

30.10.2015 21:13

Spolupracujte na tvorbě vyhlášky k inkluzi!

Komentujte online poslední verzi návrhu vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Participujte na jejím vylepšení! Pomozte ministerským úředníkům, kteří jistě ocení zkušenosti lidí z praxe!

https://www.ceskaskola.cz/2015/10/spolupracujte-na-tvorbe-vyhlasky-k.html