Rodiče se spojili ve snaze o začlenění postižených do běžné školy

09.02.2015 21:18

27.1.2015    denik.cz   Z domova

Praha - Vznikla aliance Rodiče za inkluzi, která má prosazovat začlenění dětí s nejrůznějšími problémy do běžných škol. Tuto nezávislou platformu, která se bude snažit o prosazení systémových změn, podporují například Nadace Open Society Fund Praha nebo Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Aliance chce podporovat rodiče dětí s nejrůznějšími formami individuálních potřeb od fyzického nebo mentálního handicapu přes odlišnou národnost až po sociální znevýhodnění.

K jejím zakladatelkám patří například Marta Pečeňová z organizace Za sklem poskytující podporu lidem s autismem. "Aliance chce také posílit roli rodičů, aby byli skutečnými partnery ve školách," poznamenala na dnešní tiskové konferenci. Na začátku jejího působení v této oblasti stála vlastní zkušenost při integraci syna s Aspergerovým syndromem.

Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, poukázala na to, že v různých krajích mají děti s totožnou diagnózou odlišné šance na vzdělávání v běžné škole. Záleží například na tom, jak jsou úřady ochotny financovat asistenty pedagoga. Podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nově řeší novela školského zákona, kterou projednávají poslanci. Při jejím uvádění do praxe by se mělo upravit také financování.

Důležitý je přístup školy

Klíčovou roli také hraje přístup konkrétní školy. Příběhy, o nichž dnes aktivní rodiče hovořili, ukazují, že řešit je možné nejrůznější handicapy. Například Hana Kubíková má syna s vzácným Williamsovým syndromem, s nímž je spojeno i mentální postižení. Rok a půl na spádové škole hledala cestu k jeho začlenění do běžné třídy.

Po prvním pololetí si nemůže jeho působení mezi zdravými dětmi vynachválit. Nejen po sociální stránce, kdy mu spolužáci pomáhají a zvou ho na narozeninové oslavy, ale také v úrovni získaných znalostí.

Podle aliance by mělo být v běžné třídě začleněno každé dítě, jehož rodič o to bude stát. "Nejzákladnější limit je v hlavách lidí. Aliance je tu od toho, aby hledala cesty, jak to jde. Chce rozpouštět bariéry, předsudky a obavy, že to nemůže fungovat," prohlásila další ze členek přípravného výboru Milena Němcová.

Zemanovy výroky

Debaty o inkluzi nabraly na intenzitě po nedávném vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že handicapované a zdravé děti by se měly vzdělávat odděleně. Záhy to upřesnil, že rozhodně neměl na mysli vozíčkáře, ale případy, kdy může mít pokus o začlenění těchto dětí do běžných tříd negativní důsledky pro obě strany.

Kubíková chápe, že jsou rodiče, kteří považují speciální nebo praktické školy za to nejlepší pro své děti. Podle Němcové však jde o krátkodobé řešení, protože jednou ze školy odejdou a pak nebudou umět fungovat v běžné společnosti.

Inkluze se týká také romských dětí. Podle předloňské zprávy České školní inspekce představuje jejich podíl na praktických školách 28,2 procenta z celkového počtu dětí. Tato vzdělávací zařízení by měli navštěvovat pouze žáci s lehkým mentálním postižením, čemuž tyto statistiky neodpovídají. Podíl handicapovaných žáků se dlouhodobě pohybuje kolem devíti procent. Podle inspekce se postupně zvyšuje podíl integrovaných. V uplynulém školním roce to bylo zhruba 58 procent."

URL| https://www.denik.cz/z_domova/rodice-se-spojili-ve-snaze-o-zacleneni-postizenych-do-bezne-skoly-20150127.html