Rozdělené školství škodí všem dětem

12.02.2015 17:03

Je zřejmé, že ne všichni žáci mohou dosahovat stejných výsledků.

Chybou je však předčasné snižování nároků.

Začlenění co největšího počtu dětí do hlavního vzdělávacího proudu je jediná cesta, jak zlepšit spravedlivost systému.

 

https://archiv.ihned.cz/c1-63514220-rozdelene-skolstvi-skodi-vsem-detem