Rozvojový program MŠMT - asistent pedagoga (soukromé a církevní školy)

05.12.2015 11:40

Rozvojový program MŠMT - „Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách“

Porada vedení dne 1. 12. 2015 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016“, č.j. MSMT –36029/2015-1.

Více zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp?lang=1