Rozvojový program MŠMT - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015

07.07.2015 11:15

Mimořádné vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015"

https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga