Seminář Liberec

12.06.2016 09:36

Seminář aliance Rodiče za inkluzi

Inkluze? Spolupráce!

 

Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům,  pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům inkluze.

Ve středu 15.6.2016, 10 – 15 hodin

  Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, jednací místnost č. 11

 

Program: 

 

10:00 - 10:15            Přivítání a úvodní slovo

                                PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu

10:15 - 10:30            Představení aliance Rodiče za inkluzi

                                Mgr. Hana Kubíková

10:30 - 10:45            Inkluze z pohledu České školní inspekce

        PhDr. Vladimír Píša, ČŠI

10:45 – 12:30           Práce ve skupinách   Mgr. Pavla Baxová, Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p.s

       Kvalitní začlenění žáků se zdravotním postižením do běžné školy je závislé na úzké spolupráci rodičů, školy, zřizovatele a odborníků.

Jakých témat se dotkneme?

·         Jak zjistit a naplňovat potřeby začleněného dítěte?

·         Jak a čím může přispět rodič?

·         Co potřebuje učitel od rodiče?

·         Jak vytvořit tým, který si bude pomáhat při začlenění?

 

12:30 – 13:00             Občerstvení

13:00 – 14:30             Mýty a omyly o inkluzi ve veřejném prostoru (nová legislativa), Mgr. Veronika Doležilová

14:30 – 15:00             Diskuse, shrnutí, závěr

V případě  zájmu  potvrďte účast do 10. června zde.