Seminář na téma Individuální vzdělávací plán - 25.4.2017 v Liberci

27.03.2017 22:17

Individuální vzdělávací plán jako jeden z druhů podpůrných opatření
Seminář aliance Rodiče za inkluzi
Určeno rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogům, pracovníkům poradenských zařízení a dalším aktérům vzdělávání žáků se SVP.
25. dubna 2017 od 9:30 hodin
Magistrát města Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1, jednací místnost číslo 11