Seminář pro romské rodiče v Liberci dne 20.6.2017

29.05.2017 10:49

Myslíte si, že má smysl, aby se děti vzdělávaly společně? Zajímají vás zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, se znevýhodněním?

Chcete vědět více o změnách ve školství od září 2016, o tzv. inkluzivní novele školského zákona? Co je to podpůrné opatření, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán? Chcete si ujasnit roli, rozdíly funkce a zajištění asistenta pedagoga, osobního asistenta a tzv. sociálního asistenta ve škole?

Víte, jaké jsou kompetence, možnosti a limity spolupráce rodičů, škol a školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center)? Můžete dostat jak radu od rodičů, kteří mají osobní zkušenost, tak od právničky Rodičů za inkluzi.

Myslíte si, že má smysl, aby se děti vzdělávaly společně?
Zajímají vás zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, se
znevýhodněním?
Chcete vědět více o změnách ve školství od září 2016, o tzv. inkluzivní novele školského
zákona? Co je to podpůrné opatření, plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací
plán?
Chcete si ujasnit roli, rozdíly funkce a zajištění asistenta pedagoga, osobního asistenta a
tzv. sociálního asistenta ve škole?
Víte, jaké jsou kompetence, možnosti a limity spolupráce rodičů, škol a školských
poradenských zařízení (pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických
center)?
Můžete dostat jak radu od rodičů, kteří mají osobní zkušenost, tak od právničky Rodičů za

inkluzi.