Setkání aliance Rodiče za inkluzi, 19.5.2015

20.04.2015 21:08

Setkání aliance Rodiče za inkluzi 

19.května 2015 od 10:00 hod.

Hotel Prokopka, Prokopova 197/9, Praha 3

 

Cílem a prolínajícím  tématem celého setkání bude získání informací a ujasnění si možností a limitů spolupráce rodičů a školských poradenských zařízení, SPC/PPP.

 Přijďme společně diskutovat a hledat odpovědi na otázky:

Jaké jsou možnosti podpory školy a poradenského zařízení? Jaké jsou kompetence SPC x PPP? Existuje jednotný výklad pracovníků poradenských zařízení na sestavování, obsah a význam IVP? Je v kompetenci pracovníků SPC sledovat dále žáka, který byl vřazen do praktické, speciální školy? Může SPC navrhnout přechod dítěte ze speciální do běžné školy? Jak sladit vyučování/rozvrh při vzdělávání žáků v různých ŠVP v jedné třídě? A další.

Program:

10:00 - 10:15   Registrace účastníků

10:15 - 10:45   Novinky v oblasti školské legislativy, novela školského zákona ( Mgr.Lenka Felcmanová, ČOSIV)    

10:45 - 11:45   Představení modelové situace žáka s postižením, kterého čeká nástup do běžné základní školy a "situace se komplikuje".  O jaké právní    předpisy   se můžeme opřít? Jak se může připravit budoucí učitel? Co bude potřeba udělat ve třídě? Kdo a jak může pomoci?  ( Pavla Baxová, Rytmus - Od klienta k občanovi,o.p.s )

11:45 - 12:30    Oběd

12:30 - 15:00    Možnosti a limity spolupráce rodičů a školských poradenských zařízení

                       ( PaedDr.Blanka Bartošová, Asociace pracovníků SPC )

                        Diskuze

Oběd zajištěn!

V případě zájmu potvrďte účast do 15.května na adresu: rodicezainkluzi@seznam.cz