Setkání na téma družiny, školní jídelny a kroužky - výzva pro rodiče

11.09.2015 17:14

Milí rodiče, přátelé,

 

aliance Rodiče za inkluzi bude pořádat dvě obsahem totožná setkání na téma  - družiny, školní jídelny, kroužky a začlenění dětí s handicapem do těchto aktivit, včetně  praxe i z oblasti dietního omezení při  stravování ve školních jídelnách.

Hledáme rodiče, kteří by byli ochotni  krátkým - cca 15 minutovým příspěvkem/kazuistikou osobně  prezentovat vlastní příběh.

První  se bude konat v Brně 14.10., druhé v Praze 4.11., v časech 10:00 - 15:00 hod.  Účast nám již přislíbili zástupci  MŠMT i ČŠI, též vystoupí zástupce Kanceláře VOP, pod její záštitou se setkání budou konat.

V první části plánujeme představit alianci Rodiče za inkluzi a také bychom rádi, aby cca 3 rodiče vystoupili se svými "příběhy" kazuistikami na uvedené téma. Ve druhé části by se měli k prezentovaným zkušenostem rodičů ve svých příspěvcích vyjádřit i jednotliví zástupci uvedených institucí. Proto by byla velká škoda tuto šanci nevyužít a nesdělit zkušenosti rodičů z praxe.

Pokud  výzva někoho zaujme, prosím, pošlete nám do 18.9.  krátkou rešerši  osobního příběhu, zkušenosti, či toho, co aktuálně řešíte na adresu: rodicezainkluzi@seznam.cz  .

Děkujeme!