Společné vzdělávání je přirozená věc - Katka Polišenská

04.11.2016 20:35

Kateřina Polišenská, členka koordinačního výboru Rodičů za inkluzi a matka tří dětí ve věku od 8 do 16 let, s nimiž žije v třítisícovém městečku ve Zlínském kraji, je důkazem toho, že odhodlaný rodič dokáže vzdor okolnostem téměř cokoliv. Díky jejímu nasazení, ochotě se vzdělávat i spolupracovat, se její jedenáctiletý syn Martin, který má Downův syndrom, mohl zařadit do spádového školního kolektivu, kde se mu daří, je v něm spokojený a jeho přítomnost je přínosem pro spolužáky i školu, kterou navštěvuje.

Příběh vyšel na webu MŠMT v rámci kampaně za společné vzdělávání, čtěte zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/spolecne-vzdelavani-je-prirozena-vec-k-polisenska