Tisková zpráva EDUIN: Nepřijatelná prohlášení Marcela Chládka pokračují

18.05.2015 21:34

Ministr školství Chládek populistickým, neakceptovatelným způsobem očerňuje obecně prospěšnou společnost EDUin. Odmítá dokládat svá tvrzení a zkresluje skutečnost. Vyzýváme ministra, aby se veřejně omluvil.

https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-neprijatelna-prohlaseni-marcela-chladka-pokracuji/