V Liberci proběhne kulatý stůl Asistent pedagoga, úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními

20.08.2015 22:19

V Liberci proběhne kulatý stůl Asistent pedagoga, úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními

Paní Jana Pastuchová, poslankyně Parlamentu ČR, zve na kulatý stůl Asistent pedagoga, úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními zaměřený k problematice začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu – běžných škol.
Kulatý stůl se uskuteční 7. září 2015 od 10 hodin na půdě Libereckého kraje. Půjde o první akci tohoto druhu, které se uskuteční postupně ve všech krajích České republiky.
Více informací o kulatém stolu, podrobný program a možnosti přihlášení najdete na stránce akce. Spolupořadatelem akce je ITveSkole.cz, o.p.s.
Kulatý stůl proběhne pod záštitou paní Aleny Losové, radní pro resort školství mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje.

 

https://www.itveskole.cz/vzdelavani-itveskole-cz/asistent-pedagoga-uskali-integrace-zaku-s-ruznymi-znevyhodnenimi/program-kulateho-stolu/