Připravujeme setkání aliance.

09.02.2015 17:51

Připravujeme setkání aliance 18.3.2015, jehož součástí bude i seminář pro rodiče dětí, které v nejbližší době zahájí školní docházku (MŠ,ZŠ).  Podrobnosti o místě konání a obsahu budou následovat.