Prohlášení aliance Rodiče za inkluzi:

 
  • mnoho let víme, že to je potřeba 
  • v průběhu roku 2014 to zrálo 
  • na konci roku se to připravovalo 
  • na začátku nového roku 2015 je to venku – aliance Rodiče za inkluzi

 Co je aliance?

Dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání dětí. Jsme si vědomi toho, že na inkluzi je třeba se dobře připravit, je třeba naučit se spolupracovat, ale víme, že má nezastupitelnou roli, kterou je příprava dětí na běžný život ve společnosti. Myslíme si, že vzdělávat děti společně s ohledem na jejich individuální vzdělávací potřeby naplňuje cíle nejen moderní pedagogiky, ale vyspělé humánní společnosti. 

Cíle aliance: 

  • Poukazovat na systémové nedostatky, které brání rozvoji inkluzívního vzdělávání a vyzývat partnery k řešení. 
  • Posílit roli rodičů tak, abychom byli skutečnými partnery při řešení situací kolem vzdělávání dětí. Chceme být respektováni v možnosti svobodné volby vzdělávání pro své děti. 
  • Rodiče, kteří se pro inkluzívní vzdělávání rozhodnou, potřebují často podporu, potřebují znát příběhy ostatních rodičů, kteří řeší nebo řešili stejné nebo podobné trable, které provázelo stejné nebo podobné váhání. Chceme se navzájem podpořit radou, předáním zkušeností, informacemi. 

Aliance Rodiče za inkluzi vzniká jako nezávislá platforma, kterou podporuje Nadace Open Society Fund Praha, Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání (ČOSIV) a další organizace. 

Činnost aliance je řízena koordinačním výborem, který sestává ze zástupců rodičů a organizací věnujících se lidem se znevýhodněním či postižením bez ohledu na jeho druh. Aliance je otevřena také těm, kteří hájí zájmy dětí sociálně či kulturně znevýhodněných. 

Budeme rádi, když se k nám přidáte a budeme svou vizi inkluzívního vzdělávání prosazovat společně!

rodicezainkluzi@seznam.cz  

Souhlasím s prohlášením aliance Rodičů za inkluzi a na důkaz podpory připojuji svůj podpis